Product Image
Product Image
Product Image

آموزش حرفه ای نرم افزار طراحی SolidWorks

آموزش حرفه ای ساخت یک مدل صنعتی در نرم افزار SolidWorks که تهیه شده در سایت pluralsight می باشد. . این آموزش با استفاده از ابزار قدرتمند این نرم افزار به ایجاد یک مدل صنعتی می پردازد. این کورس آموزشی را می توانید بطور کامل از طراحی بروز تهیه نمایید. حجم فایل: 442MB

In Stock

تومان0