Product Image
Product Image
Product Image
Product Image
Product Image

آموزش اصول تکسچرینگ در مدل ها برای بازی سازی

آموزش بررسی تخصصی Texturing که تهیه شده در سایت pluralsight می باشد. در این آموزش اصول تکسچرینگ ویژه مدل ها در بازیها بررسی میشود. این آموزش را می توانید رایگان از طراحی بروز دانلود نمایید.

نام آموزش: Game Prop Texturing Fundamentals

سر فصل های آموزشی در این دوره:

  • بهینه سازی mesh در بازی
  • آموزش Unwrapping
  • آموزش texturing
  • اموزش ایمپورت مدل در Unity

موجود

تومان0