آموزش رندر و تکسچرینگ در تویین موشن

تویین موشن یک نرم افزار فوق العاده سریع و حرفه ای در رندرینگ بصورت ریل تایم می باشد. در این آموزش شما فرا خواهید گرفت که چطور از ابزارهای این نرم افزار برای تکسچرینگ و رندرینگ استفاده نمایید.

میتوانید از تب نمایش آموزش، این آموزش را تماشا نمایید.

موجود

رایگان