تست نفوذ

  • Home
  • Tag Archives: تست نفوذ
آموزشیهک و امنیت

OWASP چیست؟ – هک و امنیت

OWASP چیست ؟ کلمه OWASP مخفف شده Open Web Application Security Protocol Project است و یک متدولوژی یا بهتر بگوییم یک پروژه غیر دولتی است که در آن به شما به عنوان یک کارشناس برنامه
نمایش بیشتر
TOP
حساب شما
No products in the cart.