آینده بشر

  • Home
  • Tag Archives: آینده بشر
هوش مصنوعیهوش مصنوعی

هوش مصنوعی نفر اول مسابقه نقاشی!!

شخصی در یک مسابقه نقاشی در آمریکا شرکت کرده! اما نه خودش نقاش بوده و نه نقاشی بلد بوده فقط با دادن یکسری اطلاعات اولیه هوش مصنوعی Midjourney سه نقاشی کشیده که یکی از آنها
نمایش بیشتر
TOP
حساب شما
No products in the cart.